Over Ons

FlexForward Gebouwtransformaties, is een bijzonder samenwerkingsverband waarbij de gedachte centraal staat: hoe kunnen we slimmer, sneller, makkelijker en beter een gebouw transformeren naar een nieuwe (meervoudige) bestemming. Wij geloven namelijk niet in de hedendaagse monocultuur van bestemmingen. Wij geloven in een gebouwbenadering waarbij multifunctionaliteit en flexibiliteit de leidende elementen zijn. Dit is een complexe uitdaging, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar we leggen voor onszelf de lat hoog en willen onze opdrachtgevers verrassen met vernieuwende oplossingen. Onze ambitie stopt niet bij een gebouwtransformatie. We denken graag mee over potentiële gebruikersdoelgroepen, rendementsmodellen. En we zoeken naar een partner bij het beheer en de invulling van het concept.

Interieurexpert Roland van den Berg en architect Udo Garritzmann vonden elkaar in een wederzijdse vraagstelling en fascinatie: op welke wijze zouden we afhankelijk van een (tijdelijke) behoefte de functies in een gebouw kunnen laten variëren?

In antwoord op deze vraag ontwikkelden zij het Harmonica-model: een volstrekt nieuwe manier van denken over gebouwentransformatie, waarbij multifunctionaliteit en flexibiliteit centraal staat. Met als motto: FLEXFORMEREN in plaats van transformeren

Het doel van Flexformeren?

  • Verlengen van de levensduur van het gebouw
  • Het gebruik te optimaliseren door flexibiliteit
  • Het gebouw voorzien van een nieuw, sprankelend elan
  • Stapsgewijze transformatie

Bedrijfseconoom Roland van den Berg is al tientallen jaren bezig met het verspreiden van zijn gedachtegoed om een ruimte multifunctioneel in te richten met verschillende functies. Centraal staat de toonaangevende multifunctionele meubelcollectie van CLEI. Deze collectie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de interieurwereld en een “way of life” met een enthousiaste groep “early adaptors” en een groeiend aantal mensen dat het idee van flexibel wonen omarmt.

Van den Berg verbrede zijn blikveld van meubels naar de bouw. En starte Compact Concepts als paraplu om deze twee disciplines met elkaar te verbinden. Met Compact Living Concepts voor het interieur en Compact Building Concepts voor innovatieve prefab bouw oplossingen. Doel: groots wonen en/of werken op een beperkt oppervlak. Voor zowel badkamers als keukens biedt Compact Concepts innovatieve prefab oplossingen.

Udo Garritzmann is architect, tevens docent en onderzoeker in de architectuur. Vanaf 2005 heeft hij zijn eigen bureau Garritzmann Architecten dat zich voor belastbare gebouwtypologieën, gebouwtransformaties, eigentijdse vormen van ornamentiek en robuuste, mooi verouderende materialen interesseert.

Regelmatig is hij betrokken bij diverse architectuurscholen, zoals de TU Delft, de AvB Amsterdam, de AvB Rotterdam, en de Münster School of Architecture. Op dit moment is hij gastprofessor voor ontwerp en architectuurtheorie aan de RISEBA FAD in Riga. Hij heeft in verschillende boeken en vaktijdschriften gepubliceerd.

Udo Garritzmann is opgegroeid in Münster (D). Thans leeft en werkt hij in Rotterdam. Aan de TU Delft studeert hij in 1993 met eervolle vermelding af. Vervolgens werkt hij als projectarchitect in de bureaus OMA/Rem Koolhaas en De Architekten Cie./Frits van Dongen. In 2003/2004 kan hij met een stipendium aan Harvard University studeren en behaalt de post-professionele graad MDesS (Master in Design Studies).

Niels Tatters is project coördinator bij Giesbers Rotterdam en wordt gedreven door zijn fascinatie voor modulebouw. Dat begon al in zijn jeugd door de modulebouw die onder andere toegepast wordt in de scheepsbouw. Deze fascinatie is door zijn studie en carrière alleen maar groter geworden.

Modulebouw is in de bouw terug te vinden in de vorm van bouwen met prefab onderdelen.
Daar waar in nieuwbouw prefab inmiddels zijn kracht bewijst (onder andere door het hoge bouwtempo) worden renovatie en prefab zelden in één adem genoemd. Prefab beperkt zich in de bouw dan ook vooral tot het skelet. Zodra het skelet staat, valt men terug op traditioneel (af)bouwen en gaat het tempo uit de planningen. In nieuwbouw is het werken met prefab in de afbouw schaars. In renovatie komt het helemaal niet in beeld.

Verbazingwekkend.

Immers: gedurende de renovatie staat een gebouw leeg. Er zijn dus geen opbrengsten. Hoe sneller het gebouw weer functioneel gebruikt kan worden, hoe beter voor alle betrokken partijen. Met de toename van het aantal gebouwen dat gerenoveerd en getransformeerd wordt voor een 2e leven, is het evident als hier een grote stap voorwaarts gemaakt kan worden.

Renovatie en prefab: een gouden greep.
Zijn fascinatie is ook de reden dat Roland, Udo, Rick en Niels elkaar vonden in een consortium. Toepassing van prefab in renovatie biedt opdrachtgevers veel mogelijkheden. Waarom is het dan nooit gedaan? Getriggerd hierdoor zijn ze in gesprek gegaan. Met de specifieke kennis en ervaring met name op het gebied van proces en uitvoeringstechniek werkt Giesbers mee aan een oplossing voor transformatie met prefab onderdelen.

Rick Wessels (Rotterdam, 1959) is één van de oprichters van biq architecten. Hij studeerde in 1988 af aan de TU Delft op een onderzoek naar hergebruik en sloop van bestaande woningen. Hij combineerde zijn studie met werkverbanden bij Bouwfonds en de gemeente Rotterdam. In 1994 werd hij bureaudirecteur van biq.

Sinds vorig jaar geeft Rick alleen leiding aan het bureau dat 7 medewerkers telt. Hij werkt aan alle facetten van de projecten en schrijft en geeft lezingen over onderwerpen die met de relatie tussen architectuur en vastgoed te maken hebben. Rick is ook partner van Reimarkt, een winkelformule voor duurzaam wonen met vestigingen in Bergen op Zoom, Enschede en Delft

Of het nu om vervangende nieuwbouw, transformatie of renovatie gaat, biq architecten is gespecialiseerd in ingrepen in de gebouwde omgeving. De ontwerpen van het bureau combineren hoge architectonische kwaliteit met financiële haalbaarheid en soepele realisatie. De gevoeligheden en belangentegenstellingen die zo kenmerkend zijn voor de gebouwde omgeving gaat het bureau niet uit de weg. Integendeel, het ontwerp wordt juist ingezet als onderwerp van onderhandeling en middel om alle belanghebben op een lijn te krijgen. biq wil van toegevoegde waarde zijn, als ontwerper, maar ook als facilitator van ingewikkelde planprocessen.