Projecten

Flexloft

 

Flexloft: 5-kamer appartement op 60 m2
Gebouw De Rotterdam van Rem Koolhaas belichaamt het concept van de verticale stad. De multifunctionaliteit van het gebouw hebben wij vertaald naar een dynamisch en flexibel interieurconcept “Flexloft” dat is toegepast op een micro-appartement in de woontoren.

Het gebouw bestaat uit drie torens die op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn: een woongebouw, een werkgebouw en een gebouw waar je kunt recreëren, sporten, eten, en waar ook het hotel zich bevindt.

Behalve een indrukwekkende toevoeging aan de skyline van de Maasstad is De Rotterdam een trefzekere manifestatie van een nieuwe grootstedelijke leefstijl, waarin de scheiding tussen werk en privé vervaagd.

Door de toenemende digitalisering en globalisering gaan we anders om met onze tijd, onze bezit en onze woon/werkruimte. Zakenrelaties worden privérelaties, en andersom. Flexibiliteit en functionaliteit zijn belangrijker dan geld en vierkante meters.

Flexloft 60 m2
In de woontoren van De Rotterdam bevinden zich koop- en huurappartementen in grote variërend van 60 m2 tot 146 m2. Ons Flexloft-concept is toegepast op een 2 kamer appartement van 60 m2, omdat daar de meerwaarde van multifunctionele meubels het best tot zijn recht komt.

Ons uitgangspunt was het creëren van een volledig gemeubileerd appartement met veel ruimte. Voor wat betreft functionaliteit mocht het interieur niet onderdoen voor een 5-kamerappartement van pakweg 130 m2.

Gekozen is voor transformeerbare meubels van de gerenommeerde merken Clei en Ozzio. De 3-persoonssofa in de woonkamer is tevens een tweepersoonsbed dat ’s avonds geheel opgemaakt over de sofa neerklapt. De smalle decoratieve console kan stapsgewijs transformeren naar een 8-persoons eettafel. De slaapkamer is tevens werkkamer en biedt veel kastruimte. Het bureau transformeert in een 2 persoons bed, direct klaar voor gebruik.

Presikhaaf

Transformatie RWS-kantoren tot (studenten)woningen

In de voormalige toren van Rijkswaterstaat in Arnhem komen 294 studentenwooneenheden. Het betreft de transformatie van een kantoorgebouw naar een woongebouw met studentenwooneenheden in verschillende woontypen: zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden, groepswoningen en één woning geschikt voor twee mindervaliden.

Duurzame huisvesting zet campus op de kaart
Het gebouw bestaat uit een plint (begane grond t/m 2e verdieping) en de toren (3e t/m 20e verdieping). In totaal worden er 294 wooneenheden gerealiseerd. 146 zelfstandige en betaalbare eenheden voor studenten jonger dan 23 jaar, 147 betaalbare onzelfstandige eenheden voor Internationale Short Stay studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en een woning voor twee mindervaliden. De SSHN speelt hiermee in op de wens van de HAN en de gemeente Arnhem voor meer kwaliteit in het aanbod van studentenhuisvesting in Arnhem. Dit in combinatie met een meer duurzame oplossing voor de huisvesting van de Internationale Short Stay studenten om zo de campus Arnhem op dit gebied duidelijker op de kaart te zetten. De SSHN geeft met de 147 onzelfstandige eenheden in de plint en toren voldoende draagvlak voor de laatstgenoemde plannen. Samen met SSHN heeft Giesbers de missie om een duurzaam en kwalitatief onderscheidend gebouw en huisvestings­oplossing tot stand te brengen.

Positieve impuls
Met de transformatie wordt ruim 14.000 m2 langdurig leegstaande kantoorruimte uit de markt genomen en een positieve impuls gegeven aan het winkelcentrum en de wijk Presikhaaf. Ook draagt het bij aan de positie van Arnhem als kennisstad.

Life Cycle Costs en BIM
Giesbers heeft voor dit project een Life Cycle Costs analyse gemaakt. De Life Cycle Costs bevatten de totale kosten van het gebouw gedurende de gehele levensduur, dus inclusief onderhoud en tot en met de sloop aan het einde van de levensduur. Deze integrale opgave wordt in een BIM-omgeving uitgewerkt. Een onderdeel hiervan is het maken van het ontwerp en engineering. Het is niet alleen een tool maar ook een filosofie, een wijze van samenwerken. BIM wordt ingezet om de informatie van de samenwerkingspartners gezamenlijk te organiseren, verbinden, analyseren, verifiëren en valideren. Het ‘As Built’ BIM-model wordt ingezet om de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) te genereren.

BREEAM- en GPR-methodiek
Giesbers gebruikt haar ervaring op het gebied van BREEAM- en GPR-methodiek als instrument om ontwerpgegevens te vertalen naar kwaliteit- en duurzaamheidsprestaties. Binnen deze methodieken wordt gestuurd op duurzaamheid vanuit energiebesparende technieken, maar ook op de aspecten milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Als licentiehouder van GPR Gebouw publiceert Giesbers haar duurzame projecten op gprprojecten.nl.

LEAN
Een krachtige pijler is het LEAN-instrument pull-plannen. Voor de pull-planningsessie worden alle projectbetrokkenen uitgenodigd, uiteraard ook de opdrachtgever en eventuele gebruikersgroepen. Ook de vergunningverlenende instanties worden betrokken bij het pull-planningsproces. Het doel is om de diverse werkzaamheden af te stemmen - zowel op het primaire proces in het gebouw als onderling op elkaar - en daarmee doorlooptijden te versnellen en wachttijden tot een minimum te beperken. Daarnaast worden de technische aspecten van het werk doorgesproken. Gedurende de duur van het project worden op diverse momenten pull-planningsessies gehouden.

Blue Coat

Het H-vormige gebouw staat in het centrum van de stad Liverpool en dateert uit 1717. Sinds het begin van de 20e eeuw is het in gebruik als arts centre. In de loop der eeuwen is het oorspronkelijke gebouw uitgebreid en aangepast aan de steeds wijzigende behoeften van zijn gebruikers. Dat heeft geleid tot een doolhof van gangen en kabinetten dat de ambities van het arts centre in toenemende mate frustreerde. Een nieuw businessmodel maakte aanpassing en uitbreiding noodzakelijk.

De ingreep is samen met de opdrachtgever en de vele gebruikers van het gebouw ontwikkeld. Aan de hand van verschillende configuraties is het programma verkend en is overeenstemming bereikt over het ontwerp. Het uiteindelijke programma voorziet in tentoonstellingsruimten, een theater, een bar/restaurant, winkels, kantoren en diverse ateliers en oefenruimten voor kunstenaars.

Het project kwam via discussie en consensus tot stand (en niet zozeer via krachtige beelden en overtuigingskracht). Architectuur en functionaliteit lagen steeds in elkaars verlengde. Het gebouw en de publieke tuin vormen na oplevering een populaire plek voor ontmoeting in de binnenstad.

Stanleylaan I

De Stanleylaan is de eerste zogenoemde VAM-flat in Kanaleneiland-Zuid die wij voor Stichting Bo-Ex renoveren. Tot 2020 volgen nog eens 10 identieke flats.

De renovatie maakt deel uit van het integrale actieprogramma “Kanaleneiland Zuid Vernieuwt” dat de gemeenteraad van Utrecht in 2010 heeft vastgesteld. Doel is een buurt die qua woongenot en uitstraling weer 25-40 jaar meekan. Bouwkundig wordt ingezet op het verbeteren van de energieprestatie en op vernieuwing binnen een “restauratieve” aanpak. Daarvoor hebben wij in 2011 de architectonische kaders bepaald, in samenwerking met De Nijl Architecten en de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente.

De nieuwe, kunststof puien nemen de oorspronkelijke kozijnindeling over met red cedar schrootpanelen in de borstweringen. Op de gevel tussen de balkons is aan de buitenzijde gevelisolatie aangebracht, afgewerkt met krabpleister. Kleur en textuur van de krabpleister verwijzen naar de oorspronkelijke afwerking met grindgewassen beton.

De balkonhekken zijn met zorg ontworpen: de strekmetalen paneelvulling combineert doorzicht met privacy en bemoeilijkt invlechten met zeil of doek.

Voor de portiekentree is een naturel betonnen portaal geplaatst met een hoge luifel. Het is een robuust uitgevoerde toegang, die goed past in de karakteristiek van Kanaleneiland-Zuid.